Vilkår og handelsbetingelser


Handelsbetingelser for køb af billetter på robotbootcamp.dk

 1. Gyldighed

De følgende betingelser er gældende for køb og bestillinger hos ElevAkademiet Aps (37249343)

Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om køb af ydelse hos ElevAkademiet ApS, medmindre handelsbetingelserne konkret er fraveget ved skriftlig aftale mellem ElevAkademiet og Køber.

ElevAkademiet Aps tager forbehold for stave- og trykfejl.

 1. Pris

ElevAkademiet ApS forbeholder sig den fulde ret til i løbet af sæsonen at ændre på den givne pris for MakerCamp i tilfælde af manglende salg af pladser, slutspurtsrabatter, diverse kampagner og lignende.

 1. Betaling

Betaling sker online. Tilmelding til campen er først gyldig, når betaling er modtaget og registreret.

Rabatter og tilbud kan ikke bruges på eksisterende tilmeldinger. De vil endvidere kun kunne anvendes i den periode, hvor rabatkoden er aktiv jf. det tilbud, hvor rabatkoden er trykt.

I forbindelse med betaling/tilmelding opbevares personlige data til at gennemføre din bestilling, registrere og administrere camperes deltagelse. Læs mere om vores privatlivspolitik her

 1. Refundering

Købet af billetten til opholdet på Shitty Robot Bootcamp er som udgangspunkt fritaget fra reglen om fortrydelsesret. Med Shitty Robot Bootcamp Guarantee giver vi dog mulighed for at fortryde købet i op til 3 dage (72 timer) efter købet. Køber kan ikke få refunderet sine billetter, hvis der er 14 dage eller mindre til Shitty Robot Bootcamp (regnet fra købstidspunktet). Bemærk, at man kun kan anmode om refundering inden for 3 dage (72 timer) efter ordrebekræftelsen via Info@elevakademiet.dk

 1. Mulighed for tilkøb af t-shirt.

Hvis køber ønsker at tilkøbe t-shirt, giver ElevAkademiet mulighed for at tilkøbe en t-shirt ved camp tjek ind. Ombytning eller tilkøb kan også ske ved henvendelse til ElevAkademiet på info@elevakademiet.dk.

 1. Afbestilling / Afbestillingsforsikring

Tilmeldingen er bindende, så snart betalingen er gennemført, og kan kun afbestilles, såfremt der er tilkøbt afbestillingsforsikring, samt ved forevisning af gyldig lægeerklæring, der er dateret tidligst to dage før, MakerCampen skulle starte. Ved refundering af deltagerbetalingen refunderes administrationsgebyr og afbestillingsgebyr ikke.

En tilmelding kan ikke afbestilles efter starttidspunktet for den aktuelle aktivitet.

 1. Afholdelse af Camp

For at Shitty Robot Bootcamp kan afholdes, forudsættes en tilmeldingsgrad på 50 %. Såfremt ElevAkademiet ApS ikke kan honorere en købers ønske om afholdelse af Shitty Robot Bootcamp som følge af for få tilmeldte deltagere, vil køber få besked herom minimum 2 uger inden campstart.

Køber vil blive tilbudt en anden uge. Såfremt køber ikke ønsker at tage imod dette tilbud, eller der ikke er plads på andre uger eller hold, vil det fulde beløb fratrukket administrationsomkostninger blive refunderet til køber.

 1. Personlige oplysninger

Personlige oplysninger om børn, som registreres hos ElevAkademiet ApS, vil på intet tidspunkt blive overdraget, solgt eller være tilgængelige for tredjemand. Alle informationer behandles fortroligt og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos ElevAkademiet ApS, hvis adgang til informationerne er nødvendige for afholdelsen af campen. Personlige oplysninger vil i henhold til persondataforordningen altid kunne slettes, såfremt kunden måtte ønske dette.

 1. Video & Foto-optagelse

På Shitty Robot Bootcamp bliver der lavet video- og fotooptagelser af de aktiviteter, der foregår på campen. Vi gør opmærksom på, at materialet vil blive brugt til promotion af Shitty Robot Bootcamp samt i sponseret materiale. Hvis I som forældre ikke ønsker, at jeres barn bliver filmet/fotograferet på Shitty Robot Bootcamp, ønsker vi en skriftlig erklæring på mail senest tre dage inden campstart. Erklæringen skal sendes til: info@elevakademiet.dk

 1. Ulykkesforsikring

Eventuelle deltagerulykker skal dækkes af deltagerens private ulykkesforsikring, ElevAkademiet hæfter således ikke for skader, hvis en deltager ikke har egen ulykkesforsikring.

 1. Overnatning Overnatning på camps foregår i rum med andre campdeltagere. Medmindre andet er aftalt, må en deltager have lov til at overnatte i rum med undervisere i tilfælde af, at angst eller anden sygdom måtte indtræffe.
 1. Ventelister

ElevAkademiet opretter ventelister til udsolgte camps, således at det vil være muligt at komme med på campen ved et afbud fra en deltager.

 1. Hjemsendelse En deltager kan sendes hjem eller tildeles en advarsel, hvis camppersonalet vurderer, at det er nødvendigt. ElevAkademiet bestemmer suverænt, om der er behov for en hjemsendelse eller en advarsel. Kontaktpersoner/forældre vil løbende blive informeret, såfremt dette skulle være nødvendigt. Hjemsendelse sker for egen regning. Ved hjemsendelse refunderes indbetalinger ikke. Hjemsendelse annullerer ikke en evt. betalingspligt.
 2. Glemte ting og sager. Glemte ting og sager gemmes i maksimalt en måned. Ønskes evt. glemte effekter tilsendt, sker dette for egen regning.
 3. Kost og ernæring

På alle camps serveres der sund og ernæringsrig kost. Ved specielle ønsker, fx særkost i forbindelse med allergi, afholdes de relaterede omkostninger for egen regning.

 1. Oplysninger om deltagere

Forældre har pligt til at videregive oplysninger, der kan have betydning for en deltagers camp.

ElevAkademiet skal have oplysninger om anbringelse uden for hjemmet, problemer, som private eller offentlige myndigheder er involveret i, medicin, diagnoser og/eller oplevelser, som påvirker deltagerens fysik, psyke, humør mm.

Manglende oplysninger kan medføre øjeblikkelig hjemsendelse.

ElevAkademiet forbeholder sig ret til at kræve erstatning for alle tab som følge af urigtige eller ufuldkomne oplysninger.

 1. Force Majeure

Bliver en camp forhindret helt eller delvist pga. force majeure, fritages ElevAkademiet Aps for ethvert ansvar. Force majeure forstås eksempelvis som krig, naturkatastrofer, strejker eller arbejdskonflikter osv., som vil kunne have indflydelse på afholdelse af camps.

Skulle du have spørgsmål eller reklamationer, er du velkommen til at kontakte os:

ElevAkademiet ApS

Katrinebjergvej 115

8200, Aarhus N

Tlf: 71 74 77 74

info@elevakademiet.dk